USFL 2022 
May 1, 2022, 2:00 am
Tampa Bay Bandits
Houston Gamblers
Shown On

FuboTV

FuboTV